Tovholdere

Navn Telefon Telefon(2)
Eliteudvalg (Bestyrelses Repræsentant)
Facebook (digital klubhus)
Facebook (officiel) Henrik Molsen 30706502
Formand Niels Bentzon 20162220
Fotoalbum på Flickr Julius Molsen 45802204/m29704504
Hjemmeside (Teknik) Helge Tillingsøe 40107364
Kasserer Lars Fock (Kasserer) 6185 6812
Klubblad Lotta Lüthje 53500802
Klubhus vicevært Marianne Illum 40433733
Klubtræning (Breddetræning) Henrik Kleffel 20816756
Kort
Kortsalg Michael Graae
Løbeteknisk Træning
Løbstilmelding Kirsten Olsen 61507649
Materiel Klubhus
Materiel Vangeboskolen
Medlemsadministration (Indmeldelse) Claus Kaae-Nielsen 45886645/am41729011
MiniSUT (Børnetræning) Kirsten Møller 45807025/m23283913
Månedsbane Gert Bøgevig 49146506
Presse Claus Kaae-Nielsen 45886645/am41729011
Revisor Uffe Just Pedersen 45808338/m21583986
Revisor Philip Bæk Christiansen
Rudegaard Brugergruppe Iben Maag 51536460 45505591
Skovtilladelser Henrik Kleffel 20816756
Stafettræning Svend-Erik Jepsen 29494407
Stævnegruppe (Bestyrelses repræsentant) Mads Lassen
SUT (Ungdomstræning)
TC Styregruppe Anne Kaae-Nielsen 21165658
Træningsudvalg (Bestyrelses repræsentant) Michael Graae
Tøjbank Trine Næstoft
Web redaktør (For Skoler) Henrik Molsen 30706502
Web redaktør (Komposten) Lotta Lüthje 53500802
Web redaktør (løbsarrangementer) Mads Lassen
Web redaktør (SportIdent) Henrik Molsen 30706502
Web redaktør (Stafettræning) Svend-Erik Jepsen 29494407
Web redaktør (WIKI) Henrik Molsen 30706502
WIKI Administrator Henrik Molsen 30706502