Tovholdere i Søllerød Orienteringsklub:

Funktion:  Tovholder:  e-mail
 Formand   Niels Bentzon   formand@sollerod-ok.dk
 Facebook  (Officielle side)  Henrik Molsen   webmaster@sollerod-ok.dk 
 Fotoalbum på Flickr  Julius Molsen  flickr@sollerod-ok.dk 
 Hjemmeside (Teknik)  Henrik Molsen  webmaster@sollerod-ok.dk
 Kasserer  Lars Fock  kasserer@sollerod-ok.dk
 klubblad (Komposten)  Lotta Lüthje  komposten@sollerod-ok.dk
 Klubtræning (Breddetræning)  Henrik Kleffel  klubtraening@sollerod-ok.dk
 Kortsalg  Michael Graae   kortsalg@sollerod-ok.dk
 Materiel    
 Medlemsadministration (Indmeldelse)  Claus K. Nielsen  sollerod@sollerod-ok.dk
 MiniSUT (Børnetræning)  Kirsten Møller  minisut@sollerod-ok.dk
 Molboløb  Steen Olsen  kontakt@molboloeb.dk
 Månedsbane  Gert Bøgevig   sollerod@sollerod-ok.dk
 Presse    sollerod@sollerod-ok.dk
 Rudegaard Brugergruppe  Iben Maag  
 Skov tilladelser  Henrik Kleffel  
 Stafettræning  Svend-Erik Jepsen  stafettraening@sollerod-ok.dk
 SUT (Ungdomstræning)    sut@sollerod-ok.dk
 SOK WIKI administrator  Henrik Molsen  webmaster@sollerod-ok.dk